Przekształć swoje liderowanie w sztukę treningu:

Odkryj, jak wyzwolić pełnię potencjału Twojego zespołu!

W miarę rozwoju liderów, naturalne staje się pragnienie przekazania zdobytej wiedzy dalej. „Z Lidera na Trenera: Pierwsze Kroki” to wyjątkowy webinar, zaprojektowany, by pomóc liderom w tej transformacji. Ucząc się podstawowych kompetencji trenerskich, liderzy dowiedzą się, jak efektywnie dzielić się wiedzą, inspirując zespoły do osiągania lepszych wyników i rozwijania umiejętności.

Webinar podkreśla znaczenie dostosowywania szkoleń do różnorodnych stylów uczenia się i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie zarządzanie trudnymi sytuacjami szkoleniowymi. To nie tylko wprowadzenie w rolę trenera, ale przede wszystkim przygotowanie do budowania silniejszych, bardziej zaangażowanych i kompetentnych zespołów.

Dowiedz się jak Twoje doświadczenie i wiedza mogą stać się kluczem do wzrostu i sukcesu Twojego zespołu. Transformacja z lidera na trenera otwiera nowe perspektywy dla Ciebie i Twoich pracowników – to podróż, na którą warto się udać.

2024/02/28 15:30:00

W programie

Wprowadzenie do Roli Trenera

Kluczowe różnice między liderem a trenerem.
Podstawowe kompetencje trenerskie.

Techniki efektywnego przekazywanie wiedzy

Dostosowywanie szkoleń do stylów uczenia się w zespole.
Zastosowanie storytellingu i metafor w nauczaniu.

Budowanie i Ocena Programu Szkoleniowego

Tworzenie skutecznych programów szkoleniowych.
Feedback i metody oceny efektywności.

Zarządzanie Trudnymi Sytuacjami Szkoleniowym

Techniki radzenia sobie z oporem uczestników.
Budowanie zaangażowanego środowiska.

Eksperci

Zarejestruj się. Uczestnictwo jest bezpłatnie

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.