Kiedy? 3 kwietnia 2024 godz 11:00-12:00

Handlowanie to gra

Weź udział w demo szkolenia Handlowanie to gra, na podstawie książki „Handlowanie To Gra” autorstwa naszych trenerów. To jedna z najbardziej uznanych polskich koncepcji sprzedażowych.

3 kwietnia 2024 g. 11:00

2024/04/03 11:00:00

Dlaczego warto?

Poznasz praktyczne podejście do asertywności w kontekście handlowym.

Dowiedziesz się, jak wyłapywać sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie.

Przećwiczysz umiejętności targowania się w trakcie symulacji realnych negocjacji.

Zdobędziesz wiedzę na temat metody ``trójpolówki`` i jej praktyczne zastosowanie w procesie targowania.

Handlowanie to gra

Program

  • Handlowanie to gra. Przypomnienie kluczowych założeń filozofii handlowania.
  • Asertywność w kontaktach handlowych. Jak efektywnie korzystać z technologii asertywnych z uwzględnieniem perspektywy celów i wartości Handlowca. – podstawowe narzędzia obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów: odmowa handlowa, stawianie granic, poszukiwanie krytykizamglanie, zamiana oceny na opinię. (wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)
  • Zamykanie sprzedaży – jak „wyłapywać” sygnały gotowości klienta do dokonania transakcji. Jak skłonić klienta do podjęcia decyzji o zakupie bez poczucia wywierania na nim presji?
  • Targowanie się, czyli sztuka czynienie ustępstw. Jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom? (Symulacje realnych negocjacji, trening). Co uwzględnić w procesie przygotowania do negocjacji końcowych, praktyczne zastosowanie metody tzw. „trójpolówki” w procesie targowania. (prace koncepcyjne, symulacje realnych negocjacji, trening).

Zarejestruj się. Uczestnictwo jest bezpłatnie

    Szkolenie odbędzie się 22-23.04.2024 r. . Koszt 2500 zł.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Trenerzy