ZDALNE PROGRAMY ROZWOJOWE DLA MENEDŻERÓW

POWER STORIES

unikalne doświadczenie szkoleniowe

Uczestnik w realnej sytuacji mierzy się z problemami do rozwiązania, nieoczekiwanymi przeszkodami i emocjami swoimi oraz innych uczestników. Power Stories cechuje wysoki poziom praktycznego zastosowania zdobytych kompetencji w życiu zawodowym. Szkolenia Power Stories składają się z trzech filarów:

Trzy filary POWER STORIES

Historia

Świat jest pełen niesamowitych historii, które inspirują nas w różnych sferach życia. Są one od lat nośnikiem wiedzy, postaw i wartości. Power stories to historie, które wydarzyły się naprawdę i są inspiracją dla nas, aby stać się lepszymi menedżerami.

Grywalizacja

Wykorzystujemy mechanizmy gier, które są najlepszym sposobem angażowania uczestnika. Gry w procesie edukacji są fascynujące, ponieważ pozwalają uczyć się wielu rzeczy na raz, bez realnych konsekwencji w życiu realnym.

Narzędzia

Otrzymujesz konkretne narzędzia biznesowe, dzięki którym możesz podejmować właściwe decyzje. To sprawdzone modele stworzone przez uznanych praktyków i ekspertów biznesu.

POWER STORIES

Zdalne programy rozwojowe dla Liderów

Power Stories to szkolenia dostosowane do obecnych czasów z perspektywy zmiany formy pracy, funkcjonowania firm oraz nowych wyzwań, które za tymi zmianami idą.

Przygotowaliśmy program rozwojowy w oparciu o trzy elementy

 • Inspirująca Historia – nośnik wiedzy, postaw i wartości.
 • Grywalizacja – najlepszym sposobem angażowania uczestników.
 • Narzędzia dla menedżerów – konkretne rozwiązania biznesowe, sprawdzone modele stworzone przez uznanych praktyków i ekspertów biznesu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, aby poczuć namiastkę naszych szkoleń.

Zespół w zmianie

Zespół w zmianie

Jak skutecznie zarządzać zespołem w obliczu zmian i nowej rzeczywistości biznesowej?

 • Kształtowania w zespole postawy proaktywnej i otwartości na zmiany;
 • Prowadzenie zespołu w sytuacjach kryzysowych;
 • Zarządzanie zmianą w oparciu o cele krótkoterminowe i długoterminowe;
 • Sytuacje konfliktowe w zmianie;
 • Zarządzanie kryzysem odpowiedzialności w zespole;
 • Budowanie zaangażowania i motywacji w oparciu o dynamikę zmian zachodzącą w zespole.

Grytviken Game to symulacja w ramach której, zabieramy uczestników warsztatu na Antarktydę. Popłyniemy tam razem z jednym z największych polarników w historii – Sir Ernestem Shackletonem, po to, aby przeżyć to, co on przeżył wraz z załogą okrętu Endurance w czasie wyprawy w 1914 roku. To jedna z największych historii przetrwania, opowieść o inspirującym przywództwie i o zgranym zespole, który musiał przetrwać w obliczu wyzwania rzuconego im przez Szósty Kontynent. Uczestnicy wcielają się w bohaterów historii i za pomocą aplikacji przenoszą się na Antarktydę, podejmując decyzje, od których zależy powodzenie projektu

 • Zależność w obliczu zmiany – Jak radzić sobie z biernością i brakiem aktywności w zespole?
 • Niepewność i obawy – Jak budować bezpieczeństwo w zespole i otwierać trudne tematy?
 • Konflikty i niedomówienia – Jak zarządzać konfliktem i niwelować nieporozumienia w obliczu zmian i niepewności?
 • Utrzymanie wysokiej motywacji w zmianie – jak wyznaczać nowe, odpowiedzialne zadania?
 • Kryzys w zespole – jak budować w zespole profesjonalną i odpowiedzialną postawę za podjęte działania?
Umiejętności
 • Kształtowania w zespole postawy proaktywnej i otwartości na zmiany;
 • Prowadzenie zespołu w sytuacjach kryzysowych;
 • Zarządzanie zmianą w oparciu o cele krótkoterminowe i długoterminowe;
 • Sytuacje konfliktowe w zmianie;
 • Zarządzanie kryzysem odpowiedzialności w zespole;
 • Budowanie zaangażowania i motywacji w oparciu o dynamikę zmian zachodzącą w zespole.
Forma pracy

Grytviken Game to symulacja w ramach której, zabieramy uczestników warsztatu na Antarktydę. Popłyniemy tam razem z jednym z największych polarników w historii – Sir Ernestem Shackletonem, po to, aby przeżyć to, co on przeżył wraz z załogą okrętu Endurance w czasie wyprawy w 1914 roku. To jedna z największych historii przetrwania, opowieść o inspirującym przywództwie i o zgranym zespole, który musiał przetrwać w obliczu wyzwania rzuconego im przez Szósty Kontynent. Uczestnicy wcielają się w bohaterów historii i za pomocą aplikacji przenoszą się na Antarktydę, podejmując decyzje, od których zależy powodzenie projektu

Zagadnienia
 • Zależność w obliczu zmiany – Jak radzić sobie z biernością i brakiem aktywności w zespole?
 • Niepewność i obawy – Jak budować bezpieczeństwo w zespole i otwierać trudne tematy?
 • Konflikty i niedomówienia – Jak zarządzać konfliktem i niwelować nieporozumienia w obliczu zmian i niepewności?
 • Utrzymanie wysokiej motywacji w zmianie – jak wyznaczać nowe, odpowiedzialne zadania?
 • Kryzys w zespole – jak budować w zespole profesjonalną i odpowiedzialną postawę za podjęte działania?

Różnorodny zespół

Różnorodny zespół

Jak skutecznie zarządzać talentami i potencjałem drzemiącym w zespole?

 • Budowanie autorytetu szefa w zespole ekspertów i silnych osobowości;
 • Radzenie sobie z konfliktem w zespole;
 • Efektywne zarządzanie zespołem w oparciu o różnorodność i indywidualne talenty;
 • Diagnozowanie indywidualnych czynników motywacyjnych;
 • Komunikacja nastawiona na współpracę;
 • Budowanie zaufania i zapobieganie dysfunkcjom zespołowym.

Interaktywny warsztat zbudowany na kanwie studium przypadku Jak zjeść słonia. Uczestnicy za pomocą aplikacji w telefonach uczestniczą w projekcie, którego celem jest pozyskanie do współpracy zarządu firmy X. Aby to zrobić, muszą odbyć serię spotkań z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w firmie. Od skuteczności tych rozmów zależy efektywność całego procesu i to, czy otrzymają szansę rozmowy z przedstawicielem zarządu. Studium przypadku odsłania cechy charakterystyczne dla określonych stylów behawioralnych w ramach metodologii D3 stworzonej na kanwie badań profesora Marstona.
Symulacja jest również możliwa do osadzenia w świecie Insights Discovery. Opcjonalnie w ramach warsztatu, każdy uczestnik może wziąć udział w badaniu D3 diagnozujących jego indywidualne preferencje, talenty oraz wskaźniki motywacyjne.

 • VALUE – Jak budować współpracę na poziomie wartości? (Lojalność, Równość, Niezależność, Sprawiedliwość)
 • Wewnętrzna motywacja – Jak budować zaangażowanie pracowników w oparciu o indywidualne czynniki motywacyjne? (Behavioral Attitude Index)
 • Efektywna praca zespołowa– Jak skutecznie przydzielać zadania w projektach i procesach biznesowych w oparciu o indywidualne predyspozycje i naturalne role grupowe? (TEAMS)
 • Mapa zespołu – jak strategicznie rozdzielać zadania w oparciu o talenty i preferencje w zespole?
Umiejętności
 • Budowanie autorytetu szefa w zespole ekspertów i silnych osobowości;
 • Radzenie sobie z konfliktem w zespole;
 • Efektywne zarządzanie zespołem w oparciu o różnorodność i indywidualne talenty;
 • Diagnozowanie indywidualnych czynników motywacyjnych;
 • Komunikacja nastawiona na współpracę;
 • Budowanie zaufania i zapobieganie dysfunkcjom zespołowym.
Forma pracy

Interaktywny warsztat zbudowany na kanwie studium przypadku Jak zjeść słonia. Uczestnicy za pomocą aplikacji w telefonach uczestniczą w projekcie, którego celem jest pozyskanie do współpracy zarządu firmy X. Aby to zrobić, muszą odbyć serię spotkań z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w firmie. Od skuteczności tych rozmów zależy efektywność całego procesu i to, czy otrzymają szansę rozmowy z przedstawicielem zarządu. Studium przypadku odsłania cechy charakterystyczne dla określonych stylów behawioralnych w ramach metodologii D3 stworzonej na kanwie badań profesora Marstona.
Symulacja jest również możliwa do osadzenia w świecie Insights Discovery. Opcjonalnie w ramach warsztatu, każdy uczestnik może wziąć udział w badaniu D3 diagnozujących jego indywidualne preferencje, talenty oraz wskaźniki motywacyjne.

Zagadnienia
 • VALUE – Jak budować współpracę na poziomie wartości? (Lojalność, Równość, Niezależność, Sprawiedliwość)
 • Wewnętrzna motywacja – Jak budować zaangażowanie pracowników w oparciu o indywidualne czynniki motywacyjne? (Behavioral Attitude Index)
 • Efektywna praca zespołowa– Jak skutecznie przydzielać zadania w projektach i procesach biznesowych w oparciu o indywidualne predyspozycje i naturalne role grupowe? (TEAMS)
 • Mapa zespołu – jak strategicznie rozdzielać zadania w oparciu o talenty i preferencje w zespole?

Efektywne decyzje

Efektywne decyzje

Jak angażować zespół i podejmować efektywne decyzje biznesowe w zmieniającej się sytuacji biznesowej?

 • Podejmowanie efektywnych decyzji w oparciu o kryteria jakości, wdrożenia, czasu i rozwoju;
 • Analiza czynników sytuacyjnych wpływających na zaangażowanie i motywację zespołu w zmianie;
 • Formułowanie problemów decyzyjnych;
 • Dyrektywność i partycypacja w zmieniającejsię sytuacji biznesowej;
 • Model czasowy i rozwojowy w obliczu zmiany;
 • Style decyzyjne w obliczu zmiany.

W trakcie warsztatu angażujemy uczestników w studia przypadków, poprzez które wprowadzany jest model DMFL autorstwa profesora Vroom’a. Uczestnicy, w trakcie interaktywnych zajęć, pracując w wirtualnych pokojach wypracowują grupowe strategie rozwiązywania określonych sytuacji liderskich, a następnie zestawiają swoje stanowisko z rekomendacją modelu.

Praca w wirtualnych pokojach pozwala uczestnikom uchwycić perspektywę deskryptywną oraz normatywną. Integralną częścią warsztatów są narzędzia w postaci matrycy oraz aplikacji, które wspierają uczestników w efektywnym wykorzystaniu modelu decyzyjnego profesora Vroom’a. Opcjonalnie każdy uczestnik może wziąć udział w badaniu LESTAN przeprowadzanym przez uniwersytet w Yale, które bada indywidualne preferencje przywódcze.

 • Czynniki sytuacyjne – Jak budować zaangażowanie zespołu w sytuacji zmiany? (model H. Vrooma)
 • Decyzja dyrektywna – Jak i kiedy przekazywać dyrektywne decyzje, aby zbudować zaangażowanie i
  motywację w zespole w obliczu zmian?
 • Konsultacja indywidualna – Jak prowadzić konsultacje indywidualne, aby nie budować mechanizmu projekcji i nastawień?
 • Konsultacja grupowa – Jak budować zaangażowanie w zmianie w oparciu o mądrość grupy i wiedzę lidera?
 • Facylitacja – Jak skutecznie formułować problem i prowadzić spotkanie metodą facylitacji?
 • Delegowanie – Jak budować odpowiedzialną postawę i rozwijać pracowników w oparciu o model sześciu poziomów delegowania H. Shermana?
Umiejętności
 • Podejmowanie efektywnych decyzji w oparciu o kryteria jakości, wdrożenia, czasu i rozwoju;
 • Analiza czynników sytuacyjnych wpływających na zaangażowanie i motywację zespołu w zmianie;
 • Formułowanie problemów decyzyjnych;
 • Dyrektywność i partycypacja w zmieniającejsię sytuacji biznesowej;
 • Model czasowy i rozwojowy w obliczu zmiany;
 • Style decyzyjne w obliczu zmiany.
Forma pracy

W trakcie warsztatu angażujemy uczestników w studia przypadków, poprzez które wprowadzany jest model DMFL autorstwa profesora Vroom’a. Uczestnicy, w trakcie interaktywnych zajęć, pracując w wirtualnych pokojach wypracowują grupowe strategie rozwiązywania określonych sytuacji liderskich, a następnie zestawiają swoje stanowisko z rekomendacją modelu.

Praca w wirtualnych pokojach pozwala uczestnikom uchwycić perspektywę deskryptywną oraz normatywną. Integralną częścią warsztatów są narzędzia w postaci matrycy oraz aplikacji, które wspierają uczestników w efektywnym wykorzystaniu modelu decyzyjnego profesora Vroom’a. Opcjonalnie każdy uczestnik może wziąć udział w badaniu LESTAN przeprowadzanym przez uniwersytet w Yale, które bada indywidualne preferencje przywódcze.

Zagadnienia
 • Czynniki sytuacyjne – Jak budować zaangażowanie zespołu w sytuacji zmiany? (model H. Vrooma)
 • Decyzja dyrektywna – Jak i kiedy przekazywać dyrektywne decyzje, aby zbudować zaangażowanie i
  motywację w zespole w obliczu zmian?
 • Konsultacja indywidualna – Jak prowadzić konsultacje indywidualne, aby nie budować mechanizmu projekcji i nastawień?
 • Konsultacja grupowa – Jak budować zaangażowanie w zmianie w oparciu o mądrość grupy i wiedzę lidera?
 • Facylitacja – Jak skutecznie formułować problem i prowadzić spotkanie metodą facylitacji?
 • Delegowanie – Jak budować odpowiedzialną postawę i rozwijać pracowników w oparciu o model sześciu poziomów delegowania H. Shermana?

Zespół rozproszony

Zespół rozproszony

Jak skutecznie zarządzać zespołem zdalnym?

 • Autorytet Lidera w zespole zdalnym;
 • Efektywność osobista w zespole zdalnym;
 • Jak rozwijać zespół w warunkach rozproszenia;
 • Komunikacja w zespole rozproszonym;
 • Delegowanie, monitorowanie oraz egzekwowanie zadań w zespole rozproszonym.

Raven 13 to interaktywne studium przypadku, które pozwala doświadczyć uczestnikom mechanizmów charakterystycznych dla realizowania celów przez zespoły rozproszone. Jako zespół uczestnicy muszą zrealizować cel.

Poszczególne osoby widzą tylko (za pomocą telefonów komórkowych) pewien fragment rzeczywistości, który składa się na większą całość. Wymusza to ustalenie precyzyjnych zasad komunikacji, narzędzi monitorujących sytuację oraz zarządzanie priorytetami. Dodatkowym utrudnieniem jest określony czas, który pozostaje na wykonanie projektu.

 • Lider w polu prośby i decyzji – Jak przydzielać zadania i przekazywać niepopularne decyzje w zespole rozproszonym?
 • Informacja zwrotna na odległość – Jak budować zrozumienie i odpowiedzialność w oparciu semantykę?
 • Egzekwowanie zadań i celów – Jak rozmawiać z pracownikiem, który nie realizuje celów i zakontraktowanych ustaleń?
 • Zarządzanie czasem w pracy zdalnej – Jak ustalać priorytety, zadania kluczowe i efektywnie planować czas pracy (D. Allen / Ch. Holmes)
Umiejętności
 • Autorytet Lidera w zespole zdalnym;
 • Efektywność osobista w zespole zdalnym;
 • Jak rozwijać zespół w warunkach rozproszenia;
 • Komunikacja w zespole rozproszonym;
 • Delegowanie, monitorowanie oraz egzekwowanie zadań w zespole rozproszonym.
Forma pracy

Raven 13 to interaktywne studium przypadku, które pozwala doświadczyć uczestnikom mechanizmów charakterystycznych dla realizowania celów przez zespoły rozproszone. Jako zespół uczestnicy muszą zrealizować cel.

Poszczególne osoby widzą tylko (za pomocą telefonów komórkowych) pewien fragment rzeczywistości, który składa się na większą całość. Wymusza to ustalenie precyzyjnych zasad komunikacji, narzędzi monitorujących sytuację oraz zarządzanie priorytetami. Dodatkowym utrudnieniem jest określony czas, który pozostaje na wykonanie projektu.

Zagadnienia
 • Lider w polu prośby i decyzji – Jak przydzielać zadania i przekazywać niepopularne decyzje w zespole rozproszonym?
 • Informacja zwrotna na odległość – Jak budować zrozumienie i odpowiedzialność w oparciu semantykę?
 • Egzekwowanie zadań i celów – Jak rozmawiać z pracownikiem, który nie realizuje celów i zakontraktowanych ustaleń?
 • Zarządzanie czasem w pracy zdalnej – Jak ustalać priorytety, zadania kluczowe i efektywnie planować czas pracy (D. Allen / Ch. Holmes)

Narzędzia wspierające zdalny proces wdrożenia umiejętności menadżerskich

Badanie LESTAN*

Co to jest LESTAN?

LESTAN (Leadership Style Analysis) to unikalna metoda badania stylu przywódczego liderów, przygotowana przez Victora H. Vrooma i jego zespół z Yale School of Management.

Na czym polega badanie LESTAN?

 • Uczestnik badania otrzymuje zestaw 30 scenariuszy, w których musi się wczuć w sytuację lidera i wybrać w jakim stopniu w każdym ze scenariuszy angażowałby zespół.
 • Odpowiedzi przesyłane są do Uniwersytetu Yale, gdzie poddawane są analizie i porównaniu z bazą danych ponad 360.000 liderów z całego świata.
 • Uczestnik otrzymuje szczegółowy raport wraz z omówieniem wyników (pokazanie indywidualnej wrażliwości na czynniki sytuacyjne wspierające parametry: jakości, wdrożenia, czasu oraz rozwoju). Widzi siebie na tle grup porównawczych zespołu menadżerów w ramach firmy oraz ponad 360 000
  liderów z całego świata. Raport zawiera również rekomendacje rozwojowe.

Badanie D3*

Badania D3 to narzędzie oparte na psychologii poznawczej. Wspiera w gruntownym zrozumieniu swojego stylu liderskiego i indywidualnej, preferowanej ścieżki realizowania celów. Raport dostarcza wiedzy liderom z zakresu:

 • DISC® – indywidualny styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju.
 • TEAM – preferowane role w zespole i aktywności w poszczególnych fazach realizowania projektów i procesów biznesowych: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg.
 • VALUES – wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który determinuje nasze zachowanie w obliczu konieczności podejmowania decyzji: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość.
 • BAI – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki i zaangażowanie: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój. Wewnętrzne motywacje to: Wiedza, Ekonomia, Artyzm, Solidarność, Wpływ, Wewnętrzny spokój.

Ankieta potrzeb. Wypełnij formularz.

Napisz o swoich potrzebach. Zaproponujemy odpowiedni program rozwojowy dla Ciebie lub Twojego zespołu.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.