1 dniowy warsztat umiejętności menedżerskich

15 grudnia 2021 • formuła online • całodniowy warsztat

Psychologia Szefa

Jak motywować pracowników oraz angażować ich w realizację celów

Zapraszam na warsztat dotyczący umiejętności menedżerskich w relacji szef-pracownik. Celem szkolenia jest trening różnych sposobów reagowania na typowe sytuacje w pracy managera.

Główną osią warsztatu będzie budowanie odpowiedzialnej relacji szef – pracownik, podczas wywiązywania się z takich zadań managera jak:

 • komunikowanie decyzji,
 • budowanie reguł,
 • współpraca,
 • nagradzanie,
 • rozliczanie,
 • motywowanie pracowników.

Psychologia Szefa to jedna z najbardziej docenianych koncepcji przez praktyków zarządzania. W badaniach Think Tank „Biznesowe Bestsellery Dwudziestolecia„ Psychologia Szefa to jedyna polska pozycja w TOP20.

Jaką wartość daje warsztat Psychologia Szefa?

Przećwiczysz „kamizelki ratunkowe” w pracy szefa. Pomogą Ci w takich obszarach jak: komunikowanie trudnych decyzji, wyciąganie konsekwencji, docenianie i radzenie sobie ze spadkiem motywacji w zespole

Poznasz swój styl liderski w oparciu o badanie prof. Marstona – 27 stronicowy feedback rozwojowy

Przećwiczysz swoje umiejętności w grze Katrina, gdzie zarządzasz zespołem, którego celem jest uratować 51 tyś ludzi.

Program

Wstępny kontrakt.


Szef to zawód Power Stories Katrina

 • rola szefa: misja czy profesja
 • style zarządzania
 • podstawowe pułapki w roli szefa

(Wykład i wymiana doświadczeń, grywalizacja)


Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z pracownikiem:

 • odsłanianie intencji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom,
 • trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o pracowniku oraz podejmowanie ważnych tematów,
 • parafraza interesów pracownika, zapobieganie nieporozumieniom i otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb pracownika

(Ćwiczenia w parach i trójkach)


Szef w polu decyzji.

 • Trenowanie algorytmu przekazywania trudnej decyzji.
 • Jak przekazywać niewygodne polecania służbowe?
 • Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa: zdarta płyta, stawianie granic, negocjacje nastawione na współpracę

(Psychodramy, zapis i analiza video, praca w podgrupach)


Expose szefa. Wyznaczanie  zasad współpracy w zespole (granic i maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa)
(Psychodramy – indywidualne wystąpienia.)


Algorytm nagradzania i wyciągania konsekwencji

 • Jak doceniać pracowników tak, żeby motywować ich do powtarzania korzystnych postaw i zachowań
 • Jak motywować podwładnych i budować ich odpowiedzialność wdrażając negatywne i pozytywne konsekwencje?

(Psychodramy z używaniem bazowego standardu, praca w podgrupach)


Szef to zawód Power Stories Katrina II podejście

 • Budowanie autorytetu szefa
 • Podejmowanie decyzji w zmiennym środowisku
 • Angażowanie zespołu

(Wykład i wymiana doświadczeń, grywalizacja)


Planowanie realnych zmian w działalności w relacji szef- pracownik oraz podsumowanie szkolenia.

Trener

Robert Zych

Od 1997 roku zajmuję się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuję się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuję zgodnie z wartościami Kontrakt OSH, jestem skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzę warunki do rozwoju moich klientów i współpracowników. Pracuję w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jestem coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

Jestem autorem książek Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Klient w centrum uwagi, Szef w roli coacha, Szef w relacji z zespołem, Szefie angażuj zespół.

Koszt uczestnictwa

1500 zł netto +23% VAT

Zgłoszenie